תחומי עבודה


קבלנות

ניהול קבלנים משלב ראשוני של קבלת הצעות מחיר/מכרזים ועד סגירת העבודה בפרויקטי הקמה למיניהם (Construction)

קרא עוד

יועצים ונותני שירותים

ניהול נותני שירותים משלב ראשוני של קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז ועד סיום העבודה.

קרא עוד

רכש ציוד וחומרים

ניהול וביצוע רכש של חומרי גלם וציוד מכל סוג שהוא לטובת פרויקטי הקמה למינהם.

קרא עוד