בקרת שרות ותחזוקה למערכות אלקטרו- מכאניות.

הבדיקה כוללת מעקב על ביצוע אחזקה מונעת ואחזקת שבר כנדרש בהסכמים מול קבלנים, ספקים, נותני שירותים ועוד . כמו כן בדיקת חשבונות/ חשבוניות ואישורם.

הבדיקה תבוצע מול מסמכים מוגשים ובדיקה בשטח.