ניהול התקשרויות, מכרזים ורכש לתפעול ולפרויקטי הקמה

תמיכה שוטפת ובמצבי לחץ בפרויקטים, כולל קביעת אסטרטגיית התקשרויות, ניהול מכרזים והתקשרויות של קבלנים וספקים, הקמת מערך לוגיסטי, מעקב אחרי הזמנות, קליטת רכש, ניהול מלאי, ושטחי אחסון, שיפור מערך רכש והתקשרויות קיים. ייעוץ למנהלי רכש ולוגיסטיקה. 

התמחות  בתחומים כגון: גז טבעי, תעשייה כימית ומוליכים למחצה, פרויקטי הקמה הנדסיים עם דגש למערכות האלקטרו-מכאניות( מרכזי אנרגיה, מבני משרדים, בתי חולים,מפעלים ועוד) , פרויקטים בסביבת עבודה בקמפוס אינטל (FAB 28) בקריית גת, פרוייקטי תשתיות אורכיות, פרוייקטי אנרגיות מתחדשות(ביומסה, PV), חב' הנדסה, יועצים, נותני שירותים ועוד.