ניהול פרוייקטי הקמה

הניהול כולל ראיה רחבה של כל היבטי הפרויקט כולל התנהלות מול כל גורמי המפתח (לקוח, מנהלים בשטח, קבלנים וספקים ויחידות תומכות בארגון) תוך הקפדה על אמינות, בטיחות, שביעות רצון לקוח, היבטים מקצועים ורווחיות.

שיטת העבודה כוללת גם תיעוד מסודר וניהול כל תכתובת לביצוע תקין של הפרויקט וסיומו בצורה מסודרת.