תחומי עבודה


פרויקטי הקמה (Construction)

ניהול הסכמי לקוחות, קבלנים וספקים משלב ראשוני של אפיון העבודה, עריכת מכרזים, בניית חבילות עבודה, בחירת קבלנים וספקים וניהול התקשרויות עד סיום העבודה( Close Out) בפרויקטי הקמה למיניהם.

קרא עוד

יועצים ונותני שירותים

ניהול נותני שירותים משלב ראשוני של קבלת הצעות מחיר ו/או מכרז ועד סיום העבודה.

קרא עוד

רכש ציוד וחומרים

ניהול וביצוע רכש של חומרי גלם וציוד מכל סוג שהוא לטובת פרויקטי הקמה למינהם.

קרא עוד