שירותים


ניהול פרוייקטי הקמה

ניהול פרויקטי הקמה של מתקנים הנדסיים, מבנים תעשייתים, מבני משרדים, בתי חולים, מפעלי מוליכים למחצה מתקני אנרגיות מתחדשות וכל פרוייקט הקמה הכולל שילוב של עבודות אזרחיות ועבודות התקנה של מערכות אלקטרו מכאניות.

קרא עוד

ניהול התקשרויות, מכרזים ורכש לתפעול ולפרוייקטי הקמה

כתיבת מכרזים ובקשות להצעות מחיר וניהולם (כולל מפרט טכני, ביטוחים, משפטי, מסחרי, הכנה והחתמת הסכם), ניהול התקשרויות וביצוע רכש ( מקומי ובינלאומי) עבור חב' פרטיות ,חב' ממשלתיות(עפ"י חוק חובת המכרזים) ופרויקטים (EPC, EPCM, BOT וכו').

קרא עוד

בקרה מסחרית, בדיקה ואישור חשבונות וסקירת כמויות (Quantity Surveyor)

בדיקה ואישור חשבונות וחשבוניות מול חוזים קיימים ועבודה בפועל. ביקורת ודיווח תשלומים לעמידה בתזרים מזומנים.

קרא עוד

בקרת שרות ותחזוקה למערכות אלקטרו- מכאניות.

בקרת שירות להסכמים קיימים ו/או יצירת הסכמים חדשים מבחינה טכנית ומסחרית לטובת מתקנים אלקטרו מכאניים כגון: מיזוג אוויר, אינסטלציה, חשמל ומערכות נוספות.

קרא עוד